Tychy@Gdansk (HOCKEY)
12:30 PM ET, Nov. 24 2017
 VS 
95% 5%